معنی کلمه زرچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرچه . [ زَ چ َ ] (اِ) برنج زرچه . قسمی برنج از نوع خوب . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).