معنی کلمه رثید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رثید. [ رَ ] (ع ص ) بمعنی مرثود است . (منتهی الارب ). کالای برهم نهاده . (از مهذب الاسماء)(از اقرب الموارد). متاع برهم نهاده . (آنندراج ). متاع برهم نهاده و پهلو به پهلو نهاده . (ناظم الاطباء).