معنی کلمه جحنبارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جحنبارة. [ ج ِ حِم ْ رَ ] (ع اِ) گیاهی است . (منتهی الارب ) (ذیل اقرب الموارد) (آنندراج ).

(ص ، اِ) مرد سطبر بزرگ خلقت یا کلان .

بزرگ شکم .

کوتاه بالا و فراخ شکم . جُحُنبارَة. (منتهی الارب ) (ذیل اقرب الموارد) (آنندراج ). در لسان تنها بکسر دو حرف اول اختصار شده و بضم نیامده است . (از ذیل اقرب الموارد). جِحِنبار. جُحُنبار. (ازمنتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به کلمات مذکور شود.