معنی کلمه لسفیجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لسفیجان . [ ل ِ ] (اِخ ) نام دهی از دهستان ناتل رستاق بخش نور شهرستان آمل ، واقع در 17هزارگزی جنوب خاوری سولده و 12هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ کناره . دشت ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی . دارای 100 تن سکنه در تابستان و 50 سکنه در زمستان . شیعی مذهب و فارسی و مازندرانی زبان . آب آن از وازرود. محصول برنج و مختصر غلات و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).