معنی کلمه صفاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفاء. [ ص َ ] (ع مص ، اِ) رجوع به صفا شود.