معنی کلمه جحن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جحن . [ ج َ ] (ع مص ) تنگ گرفتن بر عیال خود از فقر یا بخل . (از منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (تاج العروس ).