معنی کلمه گزاره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گزاره . [ گ ُ رَ / رِ ] (اِ) تعبیر خواب .

تفسیر و شرح عبارت . (برهان ) (آنندراج ) : سخن حجت گزارد نغز و زیبا که لفظ اوست منطق را گزاره . ناصرخسرو. رؤیاست مثلهای قران جز بگزاره آسان نشود بر تو نه امثال و نه احوال . ناصرخسرو.

زیادتی و فراوانی و مبالغه . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء)