معنی کلمه ضبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبی ٔ. [ ض َ ] (ع ص ) دوسیده ٔ به زمین . (منتهی الارب ).