معنی کلمه یوسف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوسف . [ س ُ ] (اِخ ) ابن محمدبن قارو، مکنی به ابوالحجاج . از بسیاری سماع حدیث کرد و به خراسان رفت و در بلخ سکونت گزید و به سال 535 هَ .ق . در همان شهر درگذشت . (از تاج العروس ذیل جیان ).