معنی کلمه استپا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
استپا. [ اِ ت ِ ] (اِخ ) شهری به اسپانیا در70 هزارگزی جنوب شرقی اشبیلیه بر ساحل رود اشنیل .