معنی کلمه لسبرم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لسبرم . [ ل َ ب َ رَ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان نرم آب بخش دودانگه ٔ شهرستان ساری ، واقع در یازده هزارگزی شمال سعیدآباد. دارای 30 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).