معنی کلمه یوسف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوسف . [ س ُ ] (اِخ ) ابن عمر صدقی شوقی ماردینی . از آثار اوست : 1- محاسن الحسام . 2- معراج المعتمر و الحاج . 3- مسیر عموم الموحدین الی احیاء علوم الدین . وی به سال 1319 هَ . ق . درگذشته است . (از اعلام زرکلی ).