معنی کلمه لسانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لسانی . [ ل ِ ] (اِخ )یحیی . از شعرای قرن نهم عثمانی . این بیت او راست : تغافل ایلمک یکدر لسانی طعن نا اهله قولاق طوتمق بیلورسک قول اعدایه سفاهتدر. (قاموس الاعلام ترکی ).