معنی کلمه رتوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رتوع . [ رُ ] (ع ص ) ج ِ راتع. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به راتع شود.