معنی کلمه وس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وس . [ وَ ] (ص ، ق ) بر وزن و معنی بس باشد، چه در کلام فارسی با و واو به هم تبدیل می یابند. (انجمن آرا) (آنندراج )(برهان ). بس . (فرهنگ فارسی معین ). و در عربی حسب گویند. (برهان ). بس . (ناظم الاطباء).

بسیار.

چگونه . (ناظم الاطباء) (اشتینگاس ).