معنی کلمه جحشة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جحشة. [ ج َش َ ] (ع اِ) پشمی که بر دست پیچیده ریسند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

مؤنث جحش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). خرکره ٔ ماده . (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

ج ِ جحش . (منتهی الارب ) . رجوع به جحش شود.