معنی کلمه وزین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وزین . [ وَزْ زی ] (ع اِ) مرغ آبی . (منتهی الارب ). بط. قاز. (ناظم الاطباء).