معنی کلمه سبعون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبعون . [ س َ ] (اِخ ) محمدبن سبعون مقری مکی است . (منتهی الارب ) (تاج العروس ).