معنی کلمه طلخام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طلخام . [ طِ ] (ع اِ) طِلْحام . پیل ماده . (منتهی الارب ).