معنی کلمه منفس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
منفس . [ م ُ ف َ ] (ع ص ) گرانمایه و مرغوب . (ناظم الاطباء) (آنندراج ). هر چیز گرانمایه و مرغوب و نفیس . منفسة. (ناظم الاطباء).