معنی کلمه چشمه رعنا کردشو. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چشمه رعنا کردشول . [ چ َ م َ رَ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خنگشت بخش مرکزی شهرستان آباده که در 92 هزارگزی جنوب خاور اقلید و در جنوب باختری دریاچه ٔ کافتر واقع است . دامنه ای است سردسیر که 75 تن سکنه دارد. آبش از چشمه . محصولش غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و قالیبافی و راهش فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).