معنی کلمه اسبانیکثی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسبانیکثی .[ اَ ک َ ] (ص نسبی ) منسوب به اسبانیکث . (سمعانی ).