معنی کلمه لژیک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لژیک . [ ل ُ ] (اِخ ) (منطق ) اُرگانون . عنوان مجموعه ای از رسائل ارسطو.