معنی کلمه لزیقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لزیقی . [ ل ُ زَ قی ی ] (ع ِا) فی کلامه لزیقی ؛ ای رطوبة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).