معنی کلمه زراعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زراعة. [ زَرْ را ع َ ] (ع اِ) موضع کشاورزی ، مانند ملاحة برای موضع نمک . ج ، زراعات . (از اقرب الموارد).