معنی کلمه شبکة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شبکة. [ ش َ ب َ ک َ ] (اِخ ) آبی است در خاور سمیراء ازآن ِ قبیله ٔ اسد. (از منتهی الارب ).