معنی کلمه وزکوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وزکوه . [ وِ ] (اِخ ) دهی از دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان خرم آباد، در 48 هزارگزی شمال باختری راه فرعی خرم آباد به کوهدشت . سکنه ٔ آن 240تن و آب آن از چشمه ها و چاه تأمین می شود. محصول آنجا غلات ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).