معنی کلمه اس خریون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اس خریون . [ اِ خ َ ] (اِخ ) نام تیره ای از یونانیان که در سامُس مسکن داشتند. (ایران باستان ص 496).