معنی کلمه رپرتوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رپرتوار. [ رِ پ ِ ] (فرانسوی ، اِ) فهرست . جدول .

دفتری که آن را به حروف تهجی مرتب سازند و برای ثبت نام و امور دیگر بکار دارند. دفتر نماینده . (از فرهنگ فارسی معین ).