معنی کلمه فرسانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرسانه . [ ف َ ن َ ] (اِخ ) شهری است خرم [ به ناحیت غرب ] و مردمانی اند آمیزنده و با خواسته ٔ بسیار و این شهر به قیروان نزدیک است . (حدود العالم ).