معنی کلمه ازیاندر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ازیاندر. [ اُ دِ ] (اِخ ) اندره هزمان . حکیم الهی پرتستانی آلمانی ، مولد وی قرب نورمبرگ (1498 - 1552 م .).