معنی کلمه گریل پارتزر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گریل پارتزر. [ گ ِ زِ ] (اِخ ) فرانتز. شاعر دراماتیک اتریشی متولد در وین (1791 - 1872م .).