معنی کلمه تبذیع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تبذیع. [ ت َ ] (ع مص ) ترسانیدن کسی را. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).