معنی کلمه فرسال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرسال . [ ف ُ ] (اِ) نام ماهی است پارسیان را. (آنندراج ) (اشتینگاس ).