معنی کلمه حتک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حتک . [ ح َ ] (ع اِ) پرهای گردن شترمرغ .