معنی کلمه منسح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
منسح . [ م ِ س َ ] (ع اِ) آنچه بدان خاک پرانند و به فارسی سکو است . (آنندراج ).