معنی کلمه ازه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ازه . [ اَزْ زَ ] (اِخ ) یکی از شهرهای فارس . (معجم البلدان ).