معنی کلمه قتلبغه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قتلبغه . [ ق ُ ل ُ ب ُ غ َ ] (اِخ ) (ابن ... القاسم ) از محدثان و نویسندگان تراجم و شرح احوال و شاگرد ابن حجر عسقلانی متوفی 1474 م . است . او راست : کتاب طبقات الحنفیه که آن را فلوگل منتشر ساخته است . (ذیل المنجد).