معنی کلمه یوزنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوزنده . [ زَ دَ / دِ ] (نف ) سخت جهنده و خیزنده که جست وخیزی تند داشته باشد. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به یوز و یوزیدن شود.