معنی کلمه لزغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لزغ . [ ل ِ ](اِ) جوجه ٔ پرنده ٔ پربرنیاورده . (گناباد خراسان ).