معنی کلمه زرائب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرائب . [ زَ ءِ ] (اِخ ) علی الجمع شهری است به یمن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).