معنی کلمه تبدلاً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تبدلاً. [ ت َ ب َدْ دُ لَن ْ ] (ع ق ) بحالت تغییر صورت . (ناظم الاطباء). رجوع به تبدل و تبدیل شود.