معنی کلمه ظلف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلف . [ ظَ ل َ ] (ع اِ) همه . جملگی . تمام . کامل .

(ص ) مکان ظلف ؛ جای بلند از آب و گل و لای .