معنی کلمه هزروقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هزروقی . [ هَُ قا ] (ع اِ) بند. اسم است آن را. لغتی است در هُرزوقی ̍. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).