معنی کلمه یوزتک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوزتک . [ ت َ ] (ص مرکب ) یوزدو. یوزتاخت . که مثل یوز تند بدود. (یادداشت مؤلف ). تیزپا : هم آهوفغند است و هم یوزتک هم آزاده خوی است و هم تیزگام . فرالاوی . رجوع به یوز و یوزجست شود.