معنی کلمه منخع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
منخع. [ م َ خ َ ] (ع اِ) بند مهره ٔ بن گردن نزدیک سر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مفصل اولین فقره ٔ گردن با سر. (ناظم الاطباء). مفصل اولین فقره ٔ بین گردن و سر از درون . (از اقرب الموارد).