معنی کلمه یوزپلنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یوزپلنگ . [ پ َ ل َ ] (اِ مرکب ) قسمی از یوز که پدر یا مادر وی پلنگ باشد. (ناظم الاطباء). یوز. قسمی از درندگان . (یادداشت مؤلف ): ارقط؛ یوزپلنگ پیسه . (منتهی الارب ). و رجوع به یوز شود.