معنی کلمه حتامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حتامه . [ ح ُ م َ ] (ع اِ) بقیه ٔ طعام که بر خوان بماند. (منتهی الارب ). آنچه بماند از طعام بر خوان . (مهذب الاسماء). باقی طعام بر خوان . آنچه بیفتد وقت خوردن . (منتهی الارب ). نان ریزه .