معنی کلمه صعقر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صعقر. [ ص ُ ق َ ] (ع اِ)بیضه های ماهی . (منتهی الارب ). و رجوع به صعفر شود.