معنی کلمه طلایه کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طلایه کردن . [ طَ ی َ / ی ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) پیشقراولی کردن : طلایه بر سپه روز کرد لشکر شب ز راست فرقد و شِعری ̍ ز چپ سهیل یمن . مسعودسعد.